​​

OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Prodejcem zboží je firma: MM Brown Sp. z o.o. se sídlem na ul Ostrowska 582, 61-324 Poznań, zaregistrovaná v obchodním rejstříku (Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod číslem KRS: 0000671307, NIP: PL 7822424244, REGON: 300797727.

2. Firma MM Brown Sp. z o.o. prostřednictvím stránky Chocolissimo.cz vykonává maloobchodní prodej pro konečné uživatele a distributory.

3. Firma MM Brown Sp. z o.o. vykonává prodej potravinářských výrobků a dalšího zboží. Provádí taktéž zásilkový prodej na území České republiky a dalších zemí EU. Konkrétní země jsou uvedené v záložce Termíny a ceny doručení.

4. MM Brown Sp. z o.o. má vzhledem na specifičnost produktů právo odmítnout realizaci objednávky mimo území České republiky, pokud vzhledem k vzdálenosti doručovací adresy bude příliš velká pravděpodobnost poškození nebo zkažení výrobku.

5. Kontakt s obchodem Chocolissimo.cz je možný prostřednictvím: e-mail: info@chocolissimo.cz tel: +420 225 850 236, +420 776 496 115 (od pondělí do pátku v hodinách 8:00-15:00)

6. Ceny nabízeného zboží jsou v českých korunách a obsahují již daň DPH. Nejsou v nich započítány náklady na doručení, se kterými se můžete seznámit v záložce Termíny a ceny doručení. Ceny uvedené v této záložce jsou nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

7. Produkty představené na stránkách internetového obchodu Chocolissimo.cz nepředstavují nabídku ve smyslu občanského zákoníku.

8. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou chvílí přijetí objednávky do realizace a jejím potvrzením jej prostřednictvím zaslaného e-mailu objednavateli. Od této chvíle je prodejce zavázán ke zpracování objednávky v souladu s obchodními podmínkami a kupující k úhradě stanovené ceny a odebrání objednaného výrobku.

VYMEZENÍ POJMŮ

1. Prodávajícím je obchodní společnost MM Brown Sp. z o.o. se sídlem na ul Ostrowska 582, 61-324 Poznań, zaregistrovaná v obchodním rejstříku (Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod číslem KRS: 0000671307, NIP: PL 7822424244, REGON: 300797727.

2. Kupující/spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

3. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

OBJEDNÁVÁNÍ

1. Objednatel prohlašuje, že má plnou způsobilost k právním úkonům v souladu s občanským zákoníkem.

2. Provedením objednávky objednatel akceptuje tyto obchodní podmínky.

3. Prodej zboží probíhá prostřednictvím objednávek z online obchodu umístěného na internetové adrese www.chocolissimo.cz. Objednávky jsou přijímané 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

4. Prodejce umožňuje možnost přijetí objednávky prostřednictvím telefonu nebo e-maila.

5. Slevy získané díky slevovým kódům se nesčítají s jinými slevami, s výjimkou slevových akcí u kterých to podmínky dané akce umožňují.

6. Objednání kupujícím probíhá prostřednictvím přidání výrobku do košíku pomocí tlačítka “Přidat do košíku”.

7. V košíku se při objednávání produktu nachází položky: dodatečné možnosti, které jsou dostupné po kliknutí na nápis “Přidejte doplňky” - výběr doplňků je akceptovaný kliknutím na tlačítko “Přidat do košíku”. Doplněk je po přidání do košíku zobrazen jako zvláštní položka. Přáníčko – 1 ks ke každému objednanému produktu. Přáníčko je možné měnit po kliknutí na tlačítko “Přidat přáníčko”, přidání do košíku proběhne po kliknutí na “Přidejte přáníčko”.

8. Akceptace košíku proběhne po kliknutí na tlačítko “Pošlete objednávku”, poté je kupující přesměrován na stránku s doplněním údajů o objednateli, adresátovi a s výběrem způsobu doručení.

9. Následujícím krokem je možnost výběru termínu doručení a způsobu úhrady.

10. Před vysláním objednávky je kupující požádán o kontrolu správnosti celé objednávky, obzvláště kontaktních údajů a o přijetí těchto obchodních podmínek a zásad důvěrnosti.

11. Na konec objednatel zasílá objednávku pomocí tlačítka “Zaslat objednávku”.

12. Po vyslání objednávky ze stránky Chocolissimo.cz bude zobrazena informace o vyslání e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky, odkaz pro kontrolu stavu objednávky a také informace určené pro klienty, kteří objednali výrobky vyžadující doplňujících elementů, např. fotografie k výrobku Postcard, čokoládový telegram s vlastní fotografií.

13. Prodejce nenese v žádné míře odpovědnost za osobní údaje třetích osob (odběratelů objednávek) poskytnuté objednávajícím. Veškeré případné nároky související s poskytnutím údajů budou nárokovány na kupujícím.

REALIZACE OBJEDNÁVEK A DORUČENÍ

1. Zaslání objednávky neznamená automaticky její přijetí do realizace.

2. Prodejce si vyhrazuje právo odepřít realizaci objednávky např. z důvodu nedostupnosti výrobku nebo nemožnosti zpracování objednávky v čase uvedeném objednatelem. Pokud již takováto objednávka byla uhrazena, prodávající se zavazuje k vrácení uhrazené částky v termínu do 14 dní ode dne informování objednatele. Výše uvedený zápis se netýká objednávek již přijetých do realizace, čili takových, u kterých již byla uzavřena kupní smlouva.

3. Prodejce si vyhrazuje právo odepřít realizaci objednávky u které klient uvedl nekompletní nebo nepravdivé údaje.

4. Prodejce MM Brown Sp. z o.o. si vyhrazuje právo odepřít realizaci objednávky bez uvedení důvodu, o čemž bude kupující neprodleně informován.

5. Objednatel může odstoupit od objednávky pouze do té doby, než bude přijata do realizace. Prodejce připouští možnost anulování objednávky přijaté ke zpracování pouze v situaci, kdy zboží ještě nebylo vysláno a je ve fázi realizace, ve které je možné objednávku anulovat.

6. Obvyklá doba zpracování objednávky je od 2 do 3 dní od chvíle zaúčtování uhrazené částky na účtu prodejce, autorizace transakce v případě elektronické platby nebo potvrzení přijetí kupujícím v případě platby na dobírku.

7. Po zkompletování objednávky je zboží vysláno prodejcem pomocí kurýrní služby.

8. Termín doručení zkompletované objednávky záleží na způsobu přepravy a místě doručení. Termín doručení je do určité míry zaručen přepravní společností. Podrobnosti týkající se termínů doručení jsou k dispozici v záložce Termíny a ceny doručení, která je součástí těchto obchodních podmínek.

9. Zasílání objednávek probíhá v pracovních dnech od pondělí do pátku. Hodiny doručování zásilek jsou stanoveny interními předpisy kurýrní společnosti.

10. V případě nepřítomnosti adresáta jsou kurýrem podniknuty až tři pokusy o doručení v náhradních termínech. Objednávky vyslané na firemní adresu mohou být doručeny na recepci nebo do sekretariátu, nejedná se o doručení do vlastních rukou.

11. Informace ohledně objednávky a o fázi její přípravy je možné průběžně získat e-mailem, telefonicky u prodejce nebo pokud je klient zaregistrován, historie objednávek je k dispozici po přihlášení k osobnímu účtu na Chocolissimo.cz

12. Ke každé objednávce je vystavena faktura DPH, která je vyslána e-mailem objednateli.

13. Zaslání objednávky prostřednictvím obchodu Chocolissimo.cz je zároveň vyjádřen souhlasu s obdržením faktury v elektronické podobě. Zaslání faktury proběhne po zrealizování objednávky.

14. Připomínkám uvedeným objednatelem v poli “Komentář” se bude snažit prodejce v maximální míře vyjít vstříc, splnění připomínek však není zaručené. Splnitelností speciálních požadavků objednatele není podmíněna realizace základní objednávky.

15. Internetový systém je určen klientům objednávajícím v množství do 10 ks. Objednávky přesahující tento limit realizujte prosím prostřednictvím telefonního a e-mailového kontaktu.

16. Kupující, který objednává produkt ChocoTelegram, ChocoPostcard, přáníčko s věnováním, personalizaci prostřednictvím gravírování nebo jakékoliv jiné služby poskytované firmou MM Brown Sp. z o.o. v rámci kterých jsou využívány veškeré grafické podklady, především obrazy, texty nebo jiný obsah či jiná forma personalizace výrobku dodané kupujícím, kupující zaručuje a prohlašuje, že využití dodaných materiálů nenarušuje práva třetích osob. Především práva autorská, průmyslová nebo osobnostní. MM Brown Sp. z o.o. nenese v žádné míře zodpovědnost za materiály a obsah dodaný kupujícím a veškeré nároky plynoucí z jejich používání během realizace objednávky budou nárokovány na kupujícím.

17. Standardní výrobky obsahují loga výrobce, gravírované prvky, nálepky a jiné dekorace, které nemusí být viditelné na vzorových fotografiích. Barvy představené na fotografiích se mohou mírně lišit od barev na tištěných materiálech nebo v prezentacích na monitoru. Ujistěte se prosím, zda každá část výrobku splňuje Vaše očekávání. Bližší informace o produktech můžete získat telefonicky na čísle +420 225 850 236 nebo e-mailem na adrese info@chocolissimo.cz.

18. Zásilky do nemocnic, hotelů, velkých firem, bank a úřadů veřejné zprávy jsou doručované na recepci nebo do sekretariátu.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Sleva získaná díky slevovému kupónu se týká pouze produktů a nesčítá se s jinými slevama (kromě případů, kdy podmínky konkrétní akce umožňují jinak).

2. Platbu za zrealizované nákupy je možné provést následujícími způsoby:

  • na dobírku: platba uhrazena kurýrovi doručujícímu zásilku (poplatek 49 Kč)

  • kreditní kartou – prostřednictvím platebního systému PayU

  • bankovním převodem na účet MM Borwn Sp. Z o.o., Sp.k. na účet č. 2300729230/2010 (jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky)

  • bankovním převodem - prostřednictvím platebního systému PayU

  • bankovním převodem - prostřednictvím systému PayPal

DORUČOVÁNÍ OBJEDNÁVEK

1. U každé objednávky je zaúčtován poplatek ve výši 99 Kč za doručení (na území České republiky).

2. Prodejce si vyhrazuje právo na změnu poplatků za doručení, organizování a odvolávání slevových akcí nebo jejich změnu. Změny se netýkají objednávek již přijatých do realizace.

ZÁRUKA ČERSTVOSTI

1. Pralinky a čokolády jsou připravované podle tradičních receptur a neobsahují škodlivé a zakázané substance, které jsou v potravinářském průmyslu zakázané. Všechny produkty opouštějící naší firmu jsou vždy kontrolované, především s ohledem na čerstvost.

2. Doporučujeme dbát zvýšené pozornosti při způsobu skladování čokoládových produktů, a to především s ohledem na skutečnost, že vysoké teploty a vlhkost mají negativní vliv na čokoládové výrobky. Doporučení a dodatečné informace ohledně skladování najdete na etiketách a v záložce Záruka čerstvosti.

3. S ohledem na nejběžnější podmínky skladování v našem evropském prostředí, znalosti a zkušenosti prodejce, trvanlivost jednotlivých výrobků dosahuje:

  • čokolády nacházející se ve všech sadách: min. 5 týdnů

  • ostatní výrobky: min. 6 týdnů

  • výrobky dostupné ve výprodeji min. 2 týdny

  • čokoládové telegramy min. 6 měsíců, pokud neobsahují čokolády s potiskem, trvanlivost čokoládek s potiskem činí 3 měsíce.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, REKLAMACE

1. Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.

2. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce 14 denní lhůty oznámení o odstoupení, nejlépe tak, aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. e-mailem na adresu reklamace@chocolissimo.cz nebo na adresu firmy MM Borwn Polska Sp. Z o.o., Sp.k. s uvedením čísla objednávky.

3. Pro urychlení vyřízení vrácení kupní ceny doporučuje prodávající kupujícímu zboží vrátit bez zbytečného odkladu po odeslání oznámení o odstoupení odesláním zboží na adresu firmy MM Brown.

4. Zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato a naopak bude kupujícímu vráceno na jeho náklady zpět. V případě, že kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování, pokud možno v původním obalu. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučuje prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení.

5. Pokud je zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení kupujícího od smlouvy kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží dle požadavku kupujícího, buď odesláním peněz na adresu kupujícího, nebo převodem na účet kupujícího (při odstoupení od smlouvy kupující uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny) nejpozději do 30 dnů.

6. Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění od kupní smlouvy:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e) na dodávku novin, periodik a časopisů,

f) spočívajících ve hře nebo loterii.

Zboží, které podléhá rychle zkáze, je takové zboží, na kterém je uvedeno datum použitelnosti: „spotřebujte do…“ (jedná se zejména o mléčné, masné či lahůdkářské výrobky), toto zboží není možno vrátit. Zboží označené dobou minimální trvanlivosti již není zbožím podléhajícím rychlé zkáze a ustanovení o odstoupení od smlouvy pro něj lze použít.

7. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy dle prvého odstavce, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

8. MM Brown nese odpovědnost za objednané zboží do výše jeho ceny.

9. Čokoládové výrobky jsou křehké produkty a i přes využívaná bezpečnostní opatření v podobě kartonových krabiček a jejich výplní může dojít v průběhu doručování k poškození produktu. Takovéto poškození nemá vliv na chuťové vlastnosti a hodnotu výrobku, může to však mít negativní dopad na vizuální hodnocení u objednavatele. Mějte prosím tyto skutečnosti na mysli před zasláním objednávky.

10. V případě vrácení zboží prodejci (MM Brown Sp. z o.o.) z důvodu chybně uvedené nebo nekompletní doručovací adresy či odepření přijetí objednavatelem v určeném termínu, náklady spojené se zasláním a eventuální opětovnou zásilkou hradí objednavatel. Neodebrané zboží a neuhrazené přijaté zásilky budou likvidovány v termínu 7 dní od přijetí zboží na sklad.

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb.) dle našich obchodních podmínek. Pokud bude zásilka stornována po hodině od objednání nebo nebude-li již vyexpedovaná objednávka zaslaná kupujícímu vyzvednuta, může po něm být požadována úhrada vzniklých nákladů za odeslání zboží (náklady na doručení na adresu příjemce a na zpětné doručení objednávky do skladu prodávajícího). Prodávající tímto upozorňuje kupujícího, že veškeré nesplacené pohledávky (včetně neuhrazené částky za dopravu) budou postoupeny k vymáhání, a to spolu s veškerými náklady s nimi spojenými.

VZORKY

1. Zasílané vzorky mají čistě informační charakter.

2. Prodejce nepřijímá reklamace zboží způsobené rozdílnými technickými parametry (barvy, rozlišení atd.) které jsou způsobené odlišným nastavením monitoru. Prodejce neprovádí výměnu zboží.

3. Prodejce si vyhrazuje právo na změny materiálů využitých při výrobě balení, jejich vzorů a barev a to bez dřívějšího informování. Základní vlastností výrobku, která je součástí názvu objednávaného produktu, kterou prodejce nebude měnit bez dřívějšího informování, je váhový obsah pralinek a čokolády v balení. Změna balení nebude důvodem pro uznání reklamace nebo vrácení zboží.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ

1. Správcem osobních údajů je MM Brown Sp. z o.o. se sídlem v Poznani (61-324), ul. Ostrowska 582.

2. Ve věcech souvisejících s Vašimi údaji kontaktujte pracovníka ochrany údajů, e-mail info@chocolissimo.cz

3. Osobní údaje zpracovávané pro úspěšné splnění smlouvy v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

4. 4Osobní údaje zpracovávané pro marketingové a referenční účely jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů čl. 6 odst. 1 bod: a) za účelem plnění statutárních cílů obchodní činnosti společnosti, realizování reklamních a propagačních kampaní v souladu s zabezpečení údajů, které jsou uvedeny v nařízení .

5. Údaje mohou být zpřístupněna jiným subjektům za účelem řádného provedení objednávky.

6. Máte právo přístupu k Vašim osobním údajům, jejich opravě, vymazání nebo omezení zpracování

7. Máte právo k námitkovému sdělení proti dalšímu zpracování a v případě souhlasu se zpracováním údajů máte právo tento souhlas stáhnout. Využití práva na stažení souhlasu nemá vliv na zpracování údajů, které proběhlo až do stažení souhlasu.

8. Máte právo na přenos údajů.

9. Máte právo podat stížnost dozorovému úřadu.

10. Údaje třetích stran poskytnuté Zákazníkem (Příjemci objednávky) jsou zpracovávány pouze pro účely realizace objednávky zadané Zákazníkem.

11. MM Brown Sp. z o.o. nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené v důsledku zpřístupnení ze strany zákazníka třetím stranám přśtupových hesel, přístupy k přihlášení e-mailových účtů, odkazů k sledování procesu realizace smlouvy a dalších neveřejných údajů převedených za účelem plnění smlouvy, nebo v případě, že třetí strana vstoupila do vlastnictví těchto údajů nezákonně ( krádež osobních údajů, hackování informačních systémů, vloupání do e-mailového účtu). MM Brown Sp. z o.o. se zavazuje pečlivě ukládat a zabezpečovat osobní údaje a neposkytovat takové údaje třetím osobám bez souhlasu Zákazníka.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

2. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

3. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 3. listopadu 2014

Sledujte sladké příležitosti a zprávy ze světa čokolády!
Najdete nás také na těchto stránkách:
Kontakt
Pon. - Pá. 8:00 - 15:00
Zákaznické centrum: 

E-mail: info@chocolissimo.cz

Obsluha firemních klientů:
E-mail: b2b@chocolissimo.cz

Více informací

Rádi Vám pomůžeme.
Máte dotaz ohledně produktu nebo doručení?
Chcte zjistit stav Vaši objednávky?

Pošlete zprávu


Copyright © 2014-2024. E-commerce by best.net