Zásady zpracování osobních údaju zobrazena na statických stránkách a ve vyskakovacích oknech.

Společnost MM Brown Sp. z o.o. provozovatel internetového obchodu www.chocolissimo.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také „údaje“) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

Osobní údaje

Společnost MM Brown Sp. z o.o. respektuje soukromí uživatelů a chrání jejich osobní údaje. MM Brown Sp. z o.o. zveřejňuje toto prohlášení o ochraně osobních údajů s cílem informování uživatelů o své strategii ochrany osobních údajů, postupů a také o schopnosti reakce na shromažďování informací o uživatelích na internetu a způsobu, jakým jsou využívány. Struktura webu byla navržena tak, aby mohla být navštívena bez nutnosti identifikace nebo zveřejnění osobních údajů. Tyto informace jsou snadno dostupné na domovské stránce a v dolní části každé webové stránky MM Brown Sp. z o.o.

MM Brown Sp. z o.o. provedla aktualizaci své vnitřních postupů ochrany osobních údajů, pokud jde o dodržování platných směrnic v Česku a Evropské unii.

 1. Webové stránky, na které se tyto Zásady vztahují.
 2. Typy shromážděných informací.
 3. Osobní údaje dětí.
 4. Způsob použití informací.
 5. S kým sdílíme informace?
 6. Jak lze postupovat.
 7. Preferované možnosti zpracování osobních údajů a rezignace.
 8. Osobní údaje a externí společnosti.
 9. Přístup k údajům  a jejich správnost.
 10. Ochrana údajů uživatele.
 11. Změny obsahu tohoto prohlášení.
 12. Kontakt se společnosti.

Jak MM Brown Sp. z o.o. používá cookies a web beacons na webových stránkách av reklamách jiných společností:

 • Cookies
 • Web beacons
 • Externí reklamní agentury
 • Heureka
 
 1. WEBOVÉ STRÁNKY, NA KTERÉ SE TYTO ZÁSADY VZTAHUJÍ

  Toto prohlášení platí pro všechny webové stránky a domény MM Brown Sp. z o.o.

  Odkazy na weby nesouvisející s MM Brown Sp. z o.o.

  Webové stránky MM Brown Sp. z o.o. mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran zveřejněné pro pohodlí a pro sdělení informace uživateli. Používáním těchto stránek uživatel opuští web společnosti MM Brown Sp. z o.o. Společnost  MM Brown Sp. z o.o. nijak nespravuje ani neovlivňuje postupy těchto webových stránek ohledně ochrany osobních údajů, které se mohou lišit od postupů používaných společností MM Brown Sp. z o.o. MM Brown Sp. z o.o. nenese žádnou odpovědnost za webové stránky externích společností. Prohlášení společnosti MM Brown Sp. z o.o. se nevztahuje na osobní údaje, které jste se rozhodli poskytnout třetím osobám. Doporučujeme přečíst si Zásady ochrany osobních údajů extérní společnosti před odesláním osobních údajů. Některé společnosti mohou sdílet osobní údaje se společnosti MM Brown Sp. z o.o .; toto se řídí zásadami politiky ochrany osobních údajů dané externí společnosti.

 2.  TYPY SHROMÁŽDĚNÝCH INFORMACÍ

  Toto prohlášení platí pro osobní údaje, shromažďování osobních údajů a vytváření souhrnných zpráv.

  Osobní údaje
  jsou to informace o Vašem jménu a totožnosti. MM Brown Sp. z o.o. používá osobní údaje pro lepší pochopení požadavků a zájmů uživatelů a nabízí vyšší úroveň služeb. Uživatel, který se rozhodne poskytnout své osobní údaje společnosti, se nemusí obávat, že budou použity k jiným účelům než k posílení spolupráce s MM Brown Sp. z o.o. Společnost  MM Brown Sp z o.o. neprodává, nepůjčuje, ani nepronajímá vaše osobní údaje třetím stranám.
  Některé stránky MM Brown Sp. z o.o. umožňují objednávat produkty a služby, získávat informace, objednávat marketingové materiály a ucházet se o zaměstnání u společnosti MM Brown Sp. z o.o. Osobní údaje uvedené na těchto stránkách mohou obsahovat jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, uživatelské ID a hesla, údaje o fakturaci a transakcích, údaje o kreditní kartě, preferované způsoby kontaktu.
  Od uživatele může být požádano, aby postkytl  informace o svých osobních či profesních zájmec h, údajech o rodinných příslušnicích a zkušenosti s našimi produkty a službami za účelem přizpůsobení vzhledu stránek, služeb, nebo komunikace k preferencím uživatele a pro zdokonalování výrobků a služeb. Tyto doplňující informace nejsou povinné.
   

  Další údaje, které nejsou osobními údaji
  jsou to údaje týkající se používání a provozování webové stránky, které nejsou spojené  s konkrétní identitou. MM Brown Sp. z o.o. shromažďuje a analyzuje neosobní údaje za účelem zhodnocení využití webových stránek společnosti MM Brown od návštěvníků. Shromážděné neosobní údaje mohou obsahovat informace o navštívených stránkách na stránkách společnosti MM Brown Sp. z o.o., konkrétní adresy URL1 navštívené na našich stránkách, typ použitého prohlížeče a adresu IP2. Většina neosobních údajů se shromažďuje pomocí souborů cookie nebo jiných technologií pro analýzu dat. Stránky MM Brown Sp. z o.o. využívají soubory cookie, web beacons a další technologie pro analýzu dat a personalizační služby. Kromě toho společnost MM Brown Sp. z o.o. umísťuje své reklamy na jiných webových stránkách, které mohou používat soubory cookie. Další informace naleznete v části o tom, jak MM Brown Sp. z o.o. používá cookies a  web beacon na vašich webových stránkách a v reklamách jiných firem.
   

  1 URL (Uniform Resource Locator) je mezinárodní standard pro specifikaci umístění zdrojů informací w síti Wordl Wibe Web. Například http://www.chocolissimo.cz je URL hlavní stránky společnosti MM Brown Sp. z o.o.

  2 Adresa IP je identifikátor počítače nebo zařízení používaného v sítích založených na protokolu TCP / IP, například v síti www. Sítě používají protokol TCP / IP pro směrování dat na základě IP adresy cílového počítače. Jinými slovy, IP adresa je číslo, které je automaticky přiřazeno k počítači pokaždé, když se připojíte k www síti, která umožňuje serverům najít a identifikovat jej. IP adresy jsou potřebné, aby uživatelé mohli komunikovat přes Internet, prohlížet si zdroje a nakupovat v internetových obchodech.

 3. OSOBNÍ ÚDAJE DĚTÍ

  Společnost MM Brown Sp. z o.o. pečuje o ochranu osobních údajů dětí, povzbuzujeme rodiče a opatrovníky, aby se aktivně zajímali o aktivity a zájmy dětí na internetu. MM Brown Sp. z o.o. zaměženě neshromažďuje údaje od dětí mladších 16 let a webové stránky společnosti nejsou zaměřeny na děti mladší 16 let.

 4. ZPŮSOB POUŽÍTÍ INFORMACÍ

  MM Brown Sp. z o.o. využívá osobní údaje uživatelů, aby jim nabídly služby a lépe pochopily jejich potřeby a zájmy. Tyto informace umožňují zejména dokončení transakce nebo zadání objednávky, zasílání zpráv, poskytování služeb a informování o nových produktech a výhodách, personalizaci propagačních nabídek. Společnost může někdy používat údaje uživatele k tomu, aby se s ním spojila, aby prozkoumala trh produktů a služeb společnosti MM Brown Sp. z o.o. Uživatel má možnost určit jejich preference týkající se těchto kontaktů (viz část 7 "Preferované způsoby zpracování osobních údajů a rezignace"). Údaje platební karty se používají pouze k zpracování plateb a předcházení podvodům. Tyto údaje nejsou využívány poskytovateli finančních služeb nebo společností MM Brown Sp. z o.o. pro jakýkoli jiný účel a nebudou uloženy delší dobu, než je nezbytné pro poskytování služeb, pokud uživatel nepožádá o uchování informací o kreditní kartě pro následné nákupy.

  Pro konzistentnější a personalizované služby v rámci spolupráce s MM Brown Sp. z o.o. informace shromážděné prostřednictvím různých služeb lze sloučit.

  Jiné údaje než osobní údaje jsou shromažďovány za účelem vytvoření přehledů o snadnosti používání webových stránek společnosti MM Brown Sp. z o.o., jejích aktivitách a účinnosti. To má zvýšit atraktivitu obsahu a snadné používání webu.

 5. S KÝM SDÍLÍME INFORMACE?

  Společnost MM Brown Sp. z o.o. neprodává, nepůjčuje ani nepronajímá osobní údaje třetím stranám s výjimkou případů, kdy uživatel požaduje produkty a služby. Při sdílení dat se zobrazí výzva k souhlasu uživatele.

  MM Brown Sp. z o.o. spolupracuje s externími dodavateli, kteří nabízejí zákazníkům kompletní služby a řešení popsané v části " Způsob použítí informací ". Tito dodavatelé musí zajistit důvěrnost údajů získaných jménem společnosti MM Brown Sp. z o.o. a nesmějí je používat k jiným účelům než k poskytování služeb pro společnost  MM Brown Sp. z o.o. Poskytovatelé služeb se mohou změnit a společnost MM Brown Sp. z o.o. může s jinými poskytovateli služeb uzavírat dohody pro lepší uspokojení  potřeb svých klientů.

  MM Brown Sp z o.o. nezveřejňuje osobní údaje třetím stranám bez souhlasu uživatele pokud se nejedná o : (A) odpovědí na žádosti o informace podané správními orgány; (B) vyžaduje to zákon, příslušné ustanovení, předvolání k soudu nebo soudní příkaz, (C)  zabránění podvodu nebo vynucení nebo ochraně práv a majeteku společnosti  MM Brown Sp. z o.o. (D) ochranu osobní bezpečnosti zaměstnanců společnosti MM Brown Sp. z o.o. a třetím stranám se sídlem u MM Brown Sp. z o.o.

 6. JAK LZE POSTUPOVAT

  MM Brown Sp. z o.o. dává uživatelům možnost prohlášení, zda chtějí získat doplňující  informace  o nabídce našich produktů a služeb. Chcete-li získat informace o produktech a službách, stejně jako marketingové materiály o společnosti MM Brown Sp. z o.o., můžete podat objednávku. Materiály související s MM Brown Sp. z o.o. mohou obsahovat informace o nových produktech, speciálních nabídkách nebo výzvě k účasti k průzkumu trhu. Materiály lze dodat jedním z následujících způsobů: běžnou poštou, e-mailem nebo telefonicky. Další informace jsou uvedeny v kapitole 7. Snažíme se respektovat rozhodnutí uživatelů. Tato možnost se nevztahuje na výměnu informací k dokončení objednávky.

 7. PREFEROVANÉ MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A REZIGNACE

  Služby, které nevyžadují registraci
  MM Brown Sp. z o.o. nepoužívá osobní údaje uživatele k jiným účelům, než jaké byly poskytnuty během sdílení dat. Příklady nesouvisejícího použití zahrnují: zasílání informací o speciálních nabídkách, informací o produktech a marketingu. Uživatel se však může přihlásit k odběru takových informací, které nevyžadují registraci. Uveďte preferované metody zpracování osobních údajů písemně na oddělení ochrany osobních údajů společnosti MM Brown Sp. z o.o. - nezapomeňte uvést v korespondenci vaše jméno, e-mailovou adresu a poštovní adresu.

  Služby vyžadující registraci
  Chcete-li se odhlásit od dřívě přihašeného odběru zpráv (např. e-mailového zpravodaje, informací o nových produktech a propagačních akcích), použijte některou z následujících metod:

  • Postupujte podle pokynů k rezignaci připojených ke každé zprávě týkajíci se odběru.
  • Odeslat zprávu oddělení ochrany osobních údajů společnosti MM Brown Sp. z o.o. nezapomeňte uvést své jméno, e-mailovou adresu a poštovní adresu, jakož i příslušné informace týkající se předplatného společnosti MM Brown Sp. z o.o. a registrace.
 8. OSOBNÍ ÚDAJE A EXTERNÍ SPOLEČNOSTI.

 

          Některé služby MM Brown Sp. z o.o. jsou spojeny se službami poskytovanými nezávislými třetími stranami. Tyto služby umožňují zpřístupnění osobních údajů společnosti MM Brown Sp. z o.o., jak i externím společnostem. Poskytnutí těchto údajú má za cíl dokončení objednávky prostřednictvím dalšího prodejce. MM Brown Sp. z o.o.            Vaše osobní údaje nesdílí třetím stranám bez vašeho souhlasu.

 1. PŘÍSTUP K ÚDAJŮM  A JEJICH SPRÁVNOST

  MM Brown Sp. z o.o. se snaží zachovat správnost osobních údajů uživatelů. S ohledem na to jsme zavedli správnou technologii, postupy a strategie pro správu údajů. MM Brown Sp. z o.o. umožní uživatelům přístup k jejich údajům, snaží se přiměřeně poskytnout jim přístup a možnost aktualizace údajů prostřednictvím internetu. Za účelem ochrany osobních údajů a zajištění bezpečnosti uživatelů MM Brown Sp. z o.o. podnikne také příslušné kroky k ověření své totožnosti, například požadujíc heslo a identifikátor předtím, než udělí přístup k údajům. Některé stránky MM Brown Sp. z o.o. mohou nabídnout omezený přístup k určitým osobám identifikovaným pomocí hesel a dalších identifikátorů. Nejúčinnějším způsobem, jak prohlížet a měnit své osobní údaje, je návrat na stránku původní registrace a postupujte podle pokynů, které jsou zde zveřejněny.

 2. OCHRANA ÚDAJŮ UŽIVATELE

  MM Brown Sp. z o.o. se snaží chránit údaje, které společnosti byly svěřeny. Aby zabránit neoprávněnému přístupu nebo zpřístupnění  údajů, zajistit jejich správnost a správné používání informací, MM Brown Sp. z o.o. zavedla vhodné fyzické a řídící postupy k ochraně shromážděných údajů.

 3. ZMĚNY OBSAHU TOHOTO PROHLÁŠENÍ

  Pokud budou podmínky v prohlášení aktualizovány, zveřejníme je na webových stránkách společnosti MM Brown Sp. z o.o. . Bude táke provedena aktualizace data vydání tohoto dokumentu, takže můžete vždy zkontrolovat, jaké údaje shromažďujeme online, jakým způsobem je používáme a jaké možnosti mají uživatelé. V případě významných změn prohlášení MM Brown Sp. z o.o. upozorní zákazníky, které se změnz týkají.

 4. KONTAKT SE SPOLEČNOSTI

  Ceníme si veškerých Vašich názorů. Jakékoli  žádosti nebo otázky ohledně strategie ochrany osobních údajů by měly být zaslány na adresu oddělení ochrany osobních údajů: info@chocolissimo.cz

 

Využití souborů cookie a web beacons

 • Cookies

  Naše stránky používají tzv. cookies, aby naše nabídka byla pro vás relevantní, zajímavá a uživatelsky příjemná. Cookies jsou male textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení a které jsou užívány ve Vašem prohlížeči. Více informací o souborech cookies můžete nalézt zde. Soubory cookies využíváme např. pro:

  • pro správnou funkčnost košíku tak, abyste co nejjednodušeji dokončili svoji objednávku
  • pro zapamatování Vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat
  • co nejlepší přizpůsobení našich stránek Vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, Vašem pohybu po stránkách a využitých funkcích
  • zjištění informací o prohlížení reklam, abychom Vám nezobrazovali reklamu na zboží, o které nemáte zájem

  Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o kupovaných produktech na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou v rámci zobrazení a přizpůsobení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

  Soubory cookie používané na našich stránkách lze rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek.D louhodobě tzv. „persistent cookie“, zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

  Cookie lze také rozdělit podle jejich funkčnosti na:

  • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
  • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů¨
  • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
  • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
  • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

  ​Odmítnutí souborů cookies

  Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.

  Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů

  Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/ 

  Web beacons

  Některé stránky na webu MM Brown Sp. z o.o. a elektornické zprávy formátované jako HTML, používají tzv. web beacon ve spojení se soubory cookie a vytvářejí souhrnné statistiky o využívání stránky. Web beacon je elektronický obraz, známý také jako jednopixelový (1x1) nebo průhledný GIF. Web beacons mohou rozpoznat některé informace o počítačích uživatelů, například číslo souboru cookie, čas a datum prohlížení stránky a popis stránky, na které je beacon umístěn. Uživatel může vypnout některé web beacon blokováním spojených s nim souborů cookie.

  Externí reklamní agentury

  MM Brown Sp. z o.o. nezobrazuje reklamy třetích stran na vašem webu. MM Brown Sp. z o.o. může umístit inzerát na produkty nebo služby MM Brown Sp. z o.o. na webových stránkách jiných společností prostřednictvím externích reklamních agentur. Pokud sledujete web s reklamou z MM Brown Sp. z o.o., internetová reklamní agentura může odeslat soubory cookie nebo web beacon do vašeho počítače. To umožňuje reklamní agentuře rozpoznat počítač  při další návštěvě nebo měřit odpověď uživatele na reklamu. Tyto údaje jsou anonymní a nesouvisejí s osobními údaji uživatele nebo MM Brown Sp. z o.o. Tyto údaje využívá internetová reklamní agentura, která měří zájem o reklamu a obsah a vyhodnocuje jejich účinnost. MM Brown Sp. z o.o. nemá přístup k údajům shromážděným internetovou reklamní agenturou. Chcete-li zabránit tomu, aby reklamní agentura odesílala soubory cookie do vašeho počítače, musíte tuto možnost zablokovat na webových stránkách společnosti nebo podle toho nastavit filtr prohlížeče.

  Heuréka

  MM Brown Sp. z o.o. poskytuje údaje společnosti Heureka pouze za účelem zpracování objednávek a získání referencí o objednávkách. Dodavatel zajišťuje dochování důvěrnosti získaných údajů jménem společnosti MM Brown Sp. z o.o. a nesmí je využívat k jiným účelům než k poskytování služeb MM Brown Sp. z o.o.

Sledujte sladké příležitosti a zprávy ze světa čokolády!
Najdete nás také na těchto stránkách:
Kontakt
Pon. - Pá. 8:00 - 15:00
Zákaznické centrum: 

​776 496 115
E-mail: info@chocolissimo.cz

Obsluha firemních klientů:
E-mail: b2b@chocolissimo.cz

Více informací

Rádi Vám pomůžeme.
Máte dotaz ohledně produktu nebo doručení?
Chcte zjistit stav Vaši objednávky?

Pošlete zprávu


Copyright © 2014-2024. E-commerce by best.net